Игри

Информация за страница Водна енергия

   Водна енергия е един вид проект в бъдещето, който обаче изглежда твърде благонадежден и полезен, за да бъде пренебрегван и игнориран с лека ръка. Всичко опира до това, че плътността на водата в сравнение с тази на въздуха е до 80 процента повече, ето защо водата в различните по вид басейни като реки и язовири може да се използва в дългосрочен план. Производството на значителни количества енергия става възможно най-вече поради наличието на доста на брой водни басейни. Когато говорим за подобно понятие, не бива да забравяме, че водните електрически централи са тези, които имат приоритет. Това са всъщност язовирите,около които често се изграждат турбини. Дали произвежданата от вода енергия ще оправдае очакванията на милионите потребители по света и на експертите и специалистите в областта на енергетиката е въпрос, който тепърва ще намира своя отговор под различни форми. Факт е, че днес постоянно се търсят алтернативни форми за получаването на енергия.

    Водна енергия може да се получи например от вълните на морето или пък от приливите и отливите, които в еднаква степен са присъщи на моретата и океаните по целия свят. В първия случай се използва издигането на най-големите вълни и последвалия спад, което до голяма степен оставя вълната в сянка. По този начин създадената от вълната енергия започва да се комерсиализира. Що се отнася пък до приливите и отливите, енергията при тях се улавя директно във вертикална посока. Приливите съвсем естествено увеличават нивото на всеки воден басейн, докато отливите веднага след това го редуцират. Този процес се повтаря до безкрайност, но ако даден басейн в действителност се оттича през турбина, то неизбежно се стига до получаването на енергия от водата. Преобразуването на термалната енергия от водата на океаните е още един възможен метод, който много би ни помогнал при намирането на начини за производство на енергия. В случая е необходимо да се използват неизбежните разлики, които съществуват между вълните на повърхността на океана и тези, намиращи се в неговите недра. Едва ли има нужда да се обяснява, че в недрата температурата е многократно по-ниска в сравнение с тази на повърхността.

     През 2006-та година се открива първата по вода си електроцентрала, която активно произвежда водна енергия. Тя е ситуирана на територията на Португалия, а в исторически план подобно нещо едва ли би могло да ни учуди. Именно португалските мореплаватели използват водите на моретата и океаните, за да проучват света, а не на последно по важност място страната е разположена около водни басейни. 600 милиона кубика е количеството енергия, което една от първите по рода си централи произвежда в началото на своето съществуване, като при това тогава тя не представлява нищо особено. Говорим за 1967-ма година, когато Сейнт Мишел във Франция става градът, похвалил се със съществуването на електроцентрала за произвеждане на енергия от водата. Днес намирането на алтернативни енергийни източници е приоритет на много експертни  анализатори, а не на последно място и на правителства. Всички те в по-малка или голяма степен са запознати с факта, че енергията се харчи бързо.

Етикети:   Ел.енергия
eXTReMe Tracker